Polityka
prywatności

Administratorem danych osobowych – w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych – podawanych przez osoby odwiedzające (zwane dalej „Użytkownikami”) Witrynę systegra.pl (zwaną dalej: „Serwisem” lub „Witryną”) jest firma SYSTEGRA IT sp. z o. o. (zwana dalej: „SYSTEGRA IT”) z siedzibą przy os. Stefana Batorego nr 36 lok. 86, 60-687 Poznań, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000477617, NIP 9721245624, REGON 302527216.

 

 1. SYSTEGRA IT dokłada najwyższej staranności do zapewnienia ochrony prywatności Użytkownikom Serwisu. Administrator dba o bezpieczeństwo danych Użytkowników, stosując wysokie standardy zgodności przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są z należytą starannością oraz są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora Serwisu wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. Poza obszar Unii Europejskiej mogą zostać wysłane jedynie poszczególne dane informatyczne dotyczące lokalizacji lub adresu IP Użytkownika Serwisu oraz dane informatyczne związane z działaniem Plików Cookies lub dane informatyczne związane z działaniem wtyczek dostarczanych przez administratorów poszczególnych serwisów społecznościowych. Więcej informacji na temat ich działania Użytkownik może uzyskać poprzez zapoznanie się z poniższą „Polityką Cookies”.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy oraz archiwizacji danych po zakończeniu obowiązywania umowy na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. SYSTEGRA IT zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Użytkowników.
 5. Dane podane w formularzach przetwarzane są w celu wynikającym z ich konkretnych funkcji. np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub w celu procesu rekrutacji.
 6. W kwestiach związanych z procesem rekrutacji, dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach: (i) procesu rekrutacji, (ii) realizacji umowy (iii) oraz archiwizacji danych po zakończeniu obowiązywania umowy na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub zawartej umowy oraz przepisów odrębnych dotyczących ochrony danych. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji przyszłych będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w rekrutacji wziął udział kandydat wyrażający na to zgodę.
 7. Użytkownikom Serwisu przysługują następujące uprawnienia względem danych przetwarzanych przez Administratora:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio Użytkownik Serwisu wyraził taką zgodę,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez SYSTEGRA IT danych osobowych.

Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, zwracając się w tym celu do SYSTEGRA IT, korzystając z adresu e-mail: rodo@systegra.pl

 1. SYSTEGRA IT w celu wykonania usług i w zakresie niezbędnym dla ich wykonania może przekazać dane osobowe podmiotom trzecim. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy SYSTEGRA IT a podmiotami trzecimi.
 2. SYSTEGRA IT zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej oraz ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. W razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce „Kontakt z nami”.

Polityka
Cookies

 1. Niniejsza „Polityka Cookies” określa zasady wykorzystywania przez Administratora tzw. ciasteczek (zwanych dalej: „Plikami Cookies”) oraz innych technologii internetowych, takich jak np. wtyczki, w związku z prowadzeniem Witryny systegra.pl (zwaną dalej: „Serwisem” lub „Witryną”).
 2. Serwis, podobnie jak niemal wszystkie inne witryny internetowe, wykorzystuje Pliki Cookies w celach optymalizacji, aby zapewnić Użytkownikom jak najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z Witryny. Głównym zadaniem Plików Cookies jest dopasowanie Strony do preferencji indywidualnych Użytkownika końcowego oraz wykonywanie analiz na podstawie ruchu internetowego poprzez uzyskanie informacji na jego temat. Pliki Cookies stosowane w ramach niniejszego Serwisu, ułatwiają zatem korzystanie z dostarczanej przez SYSTEGRA IT Witryny w przyszłości.
 3. Serwis dostarczany przez Administratora wykorzystuje Pliki Cookies w celach:
  • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu,
  • poprawy szybkości i bezpieczeństwa korzystania z Serwisu,
  • ulepszania funkcji dostępnych dla Użytkowników Serwisu,
  • korzystania z narzędzi analitycznych,
  • zapewnienia funkcji społecznościowych.
 4. Użytkownikowi Serwisu zostaje zagwarantowana całkowita swoboda w zakresie zarządzania Plikami Cookies. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie Użytkownikowi wyświetlana jest informacja dotycząca stosowania przez Administratora Serwisu Plików Cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami „Polityki prywatności”, w tym „Polityki cookies”. Wyrażając zgodę Użytkownik Serwisu akceptuje fakt zapisu Plików Cookies w pamięci wykorzystywanego przez siebie urządzenia końcowego. W przypadku braku takiej woli Użytkownik może w każdym czasie zgodę wycofać, usuwając Pliki Cookies lub zmieniając ustawienia Plików Cookies w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie Plików Cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu. Sugerowanym rozwiązaniem będzie zatem indywidualna zmiana preferencji ustawień wykorzystywanej przeglądarki. Poszczególni dostawcy licencji przeglądarek internetowych zapewniają zazwyczaj możliwość zmiany zarówno zakresu działania Plików Cookies, jak i możliwość całkowitej dezaktywacji ich działania. Informacje w zakresie wymienionych powyżej usług świadczonych przed podmioty trzecie znaleźć można na stronach producentów poszczególnych oprogramowań. Większość dostawców deklaruje także, że zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
 5. Serwis może wykorzystywać poszczególne typy Plików Cookies – cookie trwałe oraz sesyjne.
 6. Serwis, podobnie jak większość współczesnych witryn internetowych, poza Plikami Cookies wykorzystywanymi w ramach Serwisu, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem Plików Cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Pliki Cookies podmiotów trzecich wykorzystywane są w celu:
  • przeprowadzania analiz i statystyk. Serwis wykorzystuje Pliki Cookies do śledzenia statystyk Witryny SYSTEGRA IT, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Serwis korzysta w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe oraz nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. W tym celu wykorzystywane są Pliki Cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W przypadku braku woli akceptacji Plików Cookies pochodzących od Google, producent zaleca instalację dodatku do przeglądarki blokującego oprogramowanie.
  • zapewnienia funkcji społecznościowych. Użytkownik Serwisu SYSTEGRA IT ma możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem Plików Cookies przez administratorów serwisów społecznościowych, takich jak np. Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube, Instagram, Pinterest czy Vimeo. Informacje na temat wykorzystywania Plików Cookies w zakresie wymienionych powyżej usług świadczonych przed podmioty trzecie znaleźć można na stronach producentów poszczególnych oprogramowań.
 7. SYSTEGRA IT zastrzega sobie prawo do zmiany w „Polityce Cookies”, na które mogą wpłynąć m.in.: rozwój technologii internetowej oraz ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 8. W razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów niniejszej „Polityki Cookies” jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce „Kontakt z nami”.