SYSTEGRA IT sp. z o.oBlog

  • Wdrożenie systemu Call Center dla Scanmed S.A.

    W ostatnich miesiącach intensywnie pracowaliśmy nad wdrożeniem systemu Call Center dla jednego z naszych kluczowych Klientów. Klientowi zależało na dostarczeniu i implementacji rozwiązania, które będzie elastyczne do tego stopnia, by spełniać jego oczekiwania obecne i przyszłe tzn. z uwzględnieniem przyszłego rozwoju firmy. Zapadła więc decyzja o wdrożeniu SCC.


    Zakres prac obejmował funkcjonalności dostępne w większości tego typu systemów, jak m.in. możliwość realizacji kampanii przychodzących i wychodzących, możliwość logowania agenta do kilku kolejek, zarządzanie kolejkami, do których logują się agenci, transfery rozmów i konferencje, nagrywanie i monitorowanie rozmów, raporty i statystyki pozwalające na analizę ruchu przychodzącego i wychodzącego, w tym raporty w czasie rzeczywistym oraz możliwość zarządzania połączeniami, a także raporty pozwalające na ocenę pracy agentów. Nie mniej jednak, najistotniejsza kwestia dotyczyła dostosowania systemu pod indywidualne potrzeby klienta – zarówno pod kątem dostępnych możliwości, jak i wyglądu panelu dla agenta i managera. Wszystko to miało służyć poprawie efektywności pracy agentów i supervisorów.


    Po naszej stronie było również wdrożenie i integracja IP VPBX, usług głosowych i urządzeń IP dla ok. 1000 użytkowników z uwzględnieniem pełnej redundancji rozwiązania. Zastosowaliśmy też stały monitoring wdrożonych komponentów.


    Możemy śmiało powiedzieć, że praca z tym klientem była dla nas niezwykle inspirująca. Udało się wdrożyć wiele ciekawych pomysłów , a dzięki zastosowaniu modelu wsparcia z utrzymaniem możemy na bieżąco monitorować potrzeby klienta i wspierać go w procesie realizacji zarówno codziennych zadań, jak i celów biznesowych.

Skontaktuj się z nami

BIURO: +48 61 627 00 90, lp.argetsysoruib
ZGŁOSZENIA SERWISOWE: +48 22 463 40 80, lp.argetsysksedecivres